Ivm het kabinetsbesluit is vanaf heden tot nader bericht het paviljoen gesloten, het tennispark is wel geopend. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website en de KNLTB website.

Samenvatting reacties leden vervanging toplaag tennisbaan 7-10

Samenvatting reacties leden vervanging toplaag tennisbaan 7-10
Via de mail hebben circa 120 leden individueel of als (tennis)groep gereageerd op de informatie die via de nieuwsbrief en website is gedeeld. Onderstaand  de meest gegeven/ontvangen reacties ‘gebundeld’ weergegeven.

Reacties Zandkunstgras
Het meerendeel van de reacties betrof het kenbaar maken van de tevredenheid over de huidige baansoort (zandkunstgras) en het uitspreken van de voorkeur om deze te behouden. Argumenten die hierbij zijn genoemd:  het recreatieve karakter van de vereniging, feit dat er geen contributieverhoging noodzakelijk is wanneer voor zandkunstgras wordt gekozen, er geen nieuw schoeisel behoeft te worden aangeschaft, tijdens de competitie geen discussie kan ontstaan over de ondergrond waarop wordt gespeeld.

Reacties Redcourt / Topclay
In een aantal reacties m.b.t. Redcourt / Topclay is gewezen op het voordeel van de betere kwaliteit van de ondergrond en minder blessure gevoeligheid. Tevens is hierbij aangegeven dat men er graag een contributie verhoging voor over heeft c.q. dit  meer dan waard vindt.
 
Padelbanen
Een aantal leden heeft  gevraagd naar de mogelijkheid c.q. heroverweging van een onderzoek naar padelbanen op baan  9 en 10. Hierbij is door een lid aangegeven/aangeboden om hiernaar gericht onderzoek te willen doen.

Reacties Overig
In een aantal reacties is aangegeven dat er bij de aanleg van een nieuwe toplaag meer aandacht moet zijn voor de planning (momentum & duur van de aanleg) en de snellere/betere bespeelbaarheid van de nieuwe banen.