Informatieavond “Mogelijkheden padel bij TV Rosmalen”

01-12-2021 t/m 01-12-2021
Van 20:00

Beste leden,
In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de vereniging zich gebogen over de vraag of  nieuwe padel banen bij TV Rosmalen zinvol zijn.
Padel is een razend populaire sport die een grote vlucht heeft genomen in Nederland en door de KNLTB wordt gezien als een verrijking van het potentieel van de tennissport.
In onze directe omgeving wordt padel al aangeboden bij TV Maaspoort, Bastion Baselaar en TV Hambaken en zijn ook andere verenigingen ( Maliskamp, Berlicum, Groote Wielen) bezig met de realisatie van nieuwe banen.

Bij TV Rosmalen zien we vooral de laatste jaren een lichte daling van het aantal leden. Steeds meer wordt als reden opgegeven het ontbreken van de padel mogelijkheden.
Tegelijkertijd zien we een toenemende vergrijzing van het ledenbestand. Dat leidt op termijn tot verdere ledendaling.

Het bestuur vindt padel een nuttige toevoeging aan het bestaande aanbod. Met padel verwachten we nieuwe en ook jongere leden te trekken en bestaande leden te behouden.
Padel is overigens ook goed geschikt voor oudere leden, laagdrempelig en makkelijk te leren.
Het bestuur is van mening dat we met padel toekomst gericht zijn en nieuw elan introduceren.

Om deze redenen ontwikkelen we plannen voor de realisatie van padel bij TV Rosmalen. In grote lijnen zijn er plannen voor 3 of 4 padelbanen op ons park. Aangezien de vrije ruimte op ons park beperkt is gaat de aanleg van de padelbanen ten koste van 1 of 2 bestaande tennisbanen.
Dat is natuurlijk vervelend maar met de padelbanen erbij nemen de speelmogelijkheden op ons park toe (tennis en padel).

Op de informatieavond van 1 december as willen we de leden informeren over de plannen die het bestuur gemaakt heeft en waarbij we in gaan op de volgende aspecten:

- Introductie padel en ervaringen bij KNLTB en andere verenigingen
- Ontwikkeling ledental en leeftijdsopbouw van de vereniging
- Opties van padelbanen op ons park:
    -> 2 of 3 padelbanen op baan 4 en gebruik minibaan en speeltuin (verplaatsen)
    -> 3 of 4 padelbanen op baan 9 en 10
- Financiële aspecten en mogelijke impact op contributie

Verder beantwoorden we op deze avond zoveel mogelijk vragen.

We gebruiken de informatieavond ook om te peilen hoe de leden tegenover de initiatieven staan en of er voldoende steun is om de plannen verder te ontwikkelen.
Bij voldoende draagvlak voor het initiatief zal een definitief voorstel in de ALV in maart 2022 worden voorgelegd. Bij goedkeur van de plannen in de ALV kunnen de banen eind 2022 gerealiseerd zijn.

Wij hopen dat we veel leden op deze informatieavond mogen begroeten.
(aanmelden is niet nodig maar mag wel door een berichtje te sturen naar secretaristvrosmalen@gmail.com).

Namens de besturen van TV Rosmalen en Stichting Tennis Faciliteiten Rosmalen,

Joep Christophe , secretaris