KNLTB regels voorjaarscompetitie

De KNLTB heeft geprobeerd om de reisafstanden zo klein mogelijk te houden. Ze zijn hierbij altijd afhankelijk van het aanbod van ploegen in de buurt in dezelfde klasse, competitiesoort en dag (+ dagdeel) in de betreffende competitie. Omdat ze zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat er twee ploegen van dezelfde vereniging in één afdeling worden geplaatst, kan het voorkomen dat hierdoor de reisafstanden iets hoger uitvallen dan je gewend bent. In de gevallen dat het splitsen van ploegen van dezelfde vereniging in verschillende afdelingen leidde tot onaanvaardbare reisafstanden, hebben wij ervoor gekozen deze ploegen toch bij elkaar in de afdeling in te delen. 

De uitslagengedelegeerde
De uitslagengedelegeerde kan na een speeldag zelf de uitslagen via MijnKNLTB invoeren in het systeem.
Iedere ledenadministrateur is gemachtigd om uitslagengedelegeerden aan te melden.

Wedstrijdbulletins
De wedstrijdbulletins voor de Voorjaarscompetitie zijn medio maart beschikbaar via www.knltb.nl/voorjaarscompetitie. Daar vind je eind maart ook belangrijke informatie over onder meer dispensaties.

Telling in avondcompetities
Alle avondcompetities (met uitzondering van de “competities op tijd”) zijn verplicht om
in iedere partij een wedstrijdtiebreak (10 punten) als vervangende beslissende (derde) set te spelen. Zo’n tiebreak als vervangende beslissende set wordt gespeeld op het moment dat de stand één set gelijk is. De winnaar van de beslissende tiebreak – en daarmee van de partij – is degenen die het eerst tien punten behaalt, op voorwaarde dat er een verschil is van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en geldt voor de partijuitslag als een set met games (7-6).