Redactie website en nieuwsbrief

Kopij kunt inleveren bij: redactie@tvrosmalen.nl

Het principe: website - nieuwsbrief
Berichten worden na redactionele goedkeuring op de website geplaatst. De functie van de nieuwsbrief is de leden periodiek te attenderen op de berichten die op de website staan.

Kopij voor de maandelijkse nieuwsbrief
Deze dient vóór de 1e van enige maand aangeleverd te worden.
De redactie heeft dan een week de tijd heeft om de nieuwsbrief op te stellen.

Degene die kopij aanlevert is verantwoordelijk voor de inhoud. De redactie staat niet in voor eventuele fouten in de berichtgeving.

Kopij voor de website
Deze kan te allen tijde aangeleverd worden en wordt zo spoedig mogelijk geplaatst.

Aanleveren van kopij

  • Gebruik zo min mogelijk opmaak in de tekst - deze wordt door de redactie aangebracht
  • Afbeeldingen of inschrijfformulieren als aparte bijlage meesturen.