Zomer Challenge

Zomer Challenge 2024 bij TV Rosmalen: gratis tennissen voor jong en oud tijdens de zomermaanden bij de leukste tennisvereniging van Rosmalen !

Tennisvereniging Rosmalen biedt tijdens de zomermaanden een gratis tennis lidmaatschap voor eenieder die wil (her)ontdekken of tennis wat voor hem/haar is. Naast kennismaking met tennis of het nieuw leven inblazen van je tenniscarrière, is dit Zomer Challenge lidmaatschap ook een unieke mogelijkheid voor buitensporters die door het jaar heen een andere sport beoefenen en een zomerstop kennen alsook voor binnensporters die in de zomer lekker buiten willen sporten.
 
Ons Zomer Challenge aanbod is een compact en gratis clublidmaatschap waarmee deelnemers, jong en oud, van 22 juni tot 30 september 2024 op ons tennispark terecht kunnen (middels toegangspasje dat je in bruikleen krijgt) en een baan kunt afhangen (reserveren) om vrij te tennissen. Alle belangrijke info over parktoegang, toegangspasje, faciliteiten, hoe een baan te reserveren etc, zal bij aanvang van de Zomer Challenge periode aan de deelnemers uitgelegd worden. Naast info via de mail, Zomer Challenge Whatsappgroep, zal er in de loop van juni nog een Zomer Challenge informatieavond gepland worden. Meer info hierover volgt t.z.t.

Naast vrije toegang tot onze tennisfaciliteiten bieden wij onze Zomer Challenge leden ook de mogelijkheid om op drie zaterdagochtenden onder begeleiding van onze eigen gecertificeerde trainers tennislessen te volgen. Deze lessen staan gepland op 22 juni, 29 juni en 6 juli in de ochtend. Verwachte tijdsblok is van 09.00u tot 10.30u. Bij een te groot aantal les-aanmeldingen, kan mogelijk een 2e tijdsblok aansluitend noodzakelijk zijn. Indeling van lesgroepen op nivo/tenniservaring (3 groepen: beginners / licht gevorderd / gevorderd). Kosten € 10 per les, dus totaal van € 30 bij deelname aan drie lessen. Let op: uiterste Zomer Challenge inschrijfdatum MET deelname aan tennisles(sen) is 17 juni 2024. Bij verhindering van deelname aan één of meerdere aangemelde/betaalde lessen, zal er geen lesgeld gerestitueerd worden. Lesinfo zal t.z.t. via een aparte Zomer Challenge Whatsappgroep aan de tennisles-deelnemers gecommuniceerd worden.

Naast jezelf, kun je natuurlijk ook je familie, vrienden, kennissen en buren uitnodigen om deze sportieve zomerse uitdaging aan te gaan bij/op onze vereniging. Iedereen is van harte welkom! Enthousiast geworden? Ook meedoen? Schrijf je in via onderstaand formulier.

Inschrijven voor het Zomer Challenge lidmaatschap is mogelijk tot en met 31 augustus 2024. Let op: inschrijvingen die we na 17 juni 2024 ontvangen, kunnen zich niet meer aanmelden voor de Zomer Challenge tennislessen.

Ervan uitgaande dat je Zomer Challenge deelname naar meer smaakt en je regulier lid van onze vereniging wilt worden, dan kun je dat ten alle tijden aangeven bij onze ledenadministratie of de nieuwe leden commissie. Uiteraard zul je in de loop van de Zomer Challenge periode verder geïnformeerd worden over de gang van zaken, inschrijf -en lidmaatschapskosten. Deze informatie is natuurlijk ook al te vinden op onze website onder tab Informatie.

Voor diegenen die regulier lid van onze vereniging willen worden en meteen ook deel willen nemen aan de najaarstrainingsronde die eind september 2024 zal starten is het alvast goed te weten dat wij de aanmelding van jouw regulier lidmaatschap alsook het aanmeldformulier voor trainingsdeelname uiterlijk 31 augustus 2024 van jou ontvangen. Vanzelfsprekend blijft jouw gratis Zomer Challenge deelnamerecht tot 30 september 2024 van kracht en zal enkel het te betalen lidmaatschapsdeel vanaf 1 oktober 2024 in rekening gebracht worden.

Mocht je na afloop van de Zomer Challenge periode toch geen regulier lid van onze vereniging willen worden, dan loopt dit gratis lidmaatschap automatisch af per 30 september 2024 (opzegging is dus niet nodig). Daarna is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van onze faciliteiten. Het verstrekte toegangspasje is eigendom van T.V. Rosmalen en dient bij einde lidmaatschap na afloop van de Zomer Challenge periode weer ingeleverd te worden.

Voor vragen en/of verdere informatie kun je terecht bij onze Nieuwe Leden Commissie (nieuweleden@tvrosmalen.nl) of onze Ledenadministratie (ledenadm.tv.rosmalen@gmail.com)

Persoonsgegevens

Algemene informatie

Het Zomer Challenge aanbod is een compact en gratis lidmaatschap voor eenieder gedurende de zomermaanden, geldig van 22 juni tot 30 september 2024.

Foto in jpg formaat en kleiner dan 4 Mb.

Let op: indien er velden niet zijn ingevuld en je aanmelding na verzenden niet doorgaat, dien je de foto opnieuw toe te voegen.

Tenniservaring

Heeft u reeds eerder in verenigingsverband getennist en zo ja hoelang en welke niveau?

Zomer Challenge tennislessen

Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om op drie zaterdagochtenden onder begeleiding van een gecertificeerde trainer tennislessen te volgen. Data tennislessen 22 juni, 29 juni en 6 juli, vooralsnog van 09.00u tot 10.30u. Bij grote deelname kan mogelijk aansluitend tijdsblok toegevoegd worden. De kosten zijn €10 per les, dus voor drie tennislessen totaal van €30. Te betalen lesgeld is afhankelijk van aantal lessen waaraan je kunt/wilt deelnemen.

 

Bij verhindering van deelname aan tennisles(sen), wordt geen betaald lesgeld gerestitueerd.

Machtiging tot automatische incasso

(indien van toepassing, bij aanmelding als regulier lid na afloop van Zomer Challenge)
Ondergetekende machtigt Tennisvereniging Rosmalen te Rosmalen, hierbij alvast om bij omzetting van Zomer Challenge lidmaatschap naar regulier lidmaatschap de resterende kosten per 1 oktober 2024 (dus vanaf einde Zomer Challenge periode) alsook voor eventuele deelname aan reguliere trainingsrondes bij aanmelding van zijn/haar rekening af te schrijven.