Zomer Challenge 2024 bij TV Rosmalen: gratis tennissen voor jong en oud tijdens de zomermaanden bij de leukste tennisvereniging van Rosmalen! Kom ook naar onze open dag op zondag 16 juni van 12u-17u Lees meer

Vertrouwenspersoon bij TV Rosmalen

Hi ik ben Dorine Heldring en gevraagd vertrouwenspersoon (VP) te zijn voor de Vereniging.

Wat doet een vertrouwenspersoon in een sportvereniging?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met, grensoverschrijdend gedrag. De VP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze biedt een luisterend oor, denkt mee en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenspersoon zal klachten niet zelf inhoudelijk behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Zij is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen.

Daarnaast is integriteit een onderwerp waarover je bij de vertrouwenspersoon terecht kunt. Integriteit is gericht op het belang van de vereniging.

Integriteit betreft een vermoeden van misstand of onregelmatigheid zoals bijvoorbeeld fraude, corruptie, misbruik van bevoegdheden, middelen of positie en ander grensoverschrijdend gedrag. De Vertrouwenspersoon luistert naar, en begeleidt de melder om de vereniging in de gelegenheid te stellen de vermoedelijke misstand te onderzoeken en daarop maatregelen te treffen.  

Het contact met de VP is vertrouwelijk en alleen in overleg met de melder worden acties ondernomen.

Wil je een melding maken of heb je een vraag over grensoverschrijdend gedrag? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon door een email te sturen naar vertrouwenspersoon@TVRosmalen.nl

En twijfel je of het bij de vertrouwenspersoon hoort? Neem gerust contact op!