In lijn met het advies van de KNLTB is het tennispark weer open. Hierbij worden de voorschriften vanuit het protocol vanuit de KNLTB gevolgd. Lees hiervoor de informatie op de website.

Corona

Beste tennissers,

Vanaf maandag 11 mei mag er weer getennist worden op ons tennispark!

Na een lange periode niet-tennissen in verband met de coronaepidemie, is het vanaf 11 mei, onder voorwaarden, weer mogelijk om een balletje te gaan slaan en onze geliefde sport weer op te pakken.

TV Rosmalen volgt de algemene richtlijnen van de KNLTB en de RIVM. Zie website: corona.knltb.nl. Hierop staan ook antwoorden op veelgestelde vragen.

 Wat betreft de hygiëne-maatregelen gelden nog immer dezelfde adviezen als die vanaf het begin van de corona-periode. Voor alle duidelijkheid zullen deze ook op diverse plaatsen op het park opgehangen worden. Het is ieders verantwoordelijkheid, zowel voor jeugdleden als voor seniorleden, om deze richtlijnen in acht te blijven nemen.

Trainingen

Eerder al mochten de jeugdleden weer starten met trainingen. Vanaf maandag 11 mei starten ook de trainingen voor senioren: Voor de indeling van de senior trainingsgroepen klik hier hierover is ook naar iedereen een mail gestuurd. Compensatie van tot nu toe gemiste trainingen zal door de trainers, in overleg met de trainingsleden, geregeld worden.

Vrijspelen

Er moet altijd afgehangen worden, men mag niet langer dan tien minuten van te voren op het park zijn en na afloop is het de bedoeling direct naar huis te gaan.

Bij TV Rosmalen zal voor afhangen het bekende afhangbord gebruikt gaan worden, welke buiten in het voormalige “rookhok” opgehangen wordt, alwaar makkelijk 1.5 m afstand van elkaar gehouden kan worden. Mocht de wachttijd voor een vrije baan langer dan 10 minuten zijn, dan moet je buiten het park wachten.

Er is, op dit moment, niet gekozen voor afhangen via de KNLTB Club app, omdat niet alle leden hier mee bekend zijn, het tot nu toe niet ingeburgerd is binnen de vereniging en dit voor sommige leden op dit moment een hindernis kan vormen om te gaan tennissen. Wel zullen we dit systeem op korte termijn gaan introduceren, zodat een ieder er mee om kan leren gaan.

Jeugdleden mogen vrijspelen met 4 personen op de baan.

Seniorleden mogen alleen singelen. Uitgezonderd hierop zijn personen die onder een dak wonen: zij mogen wel dubbelen, mits het niet te druk is op het park. Het is de verwachting dat vanaf 1 juni iedereen weer mag dubbelen.

Het paviljoen en terras blijft gesloten, voorlopig in ieder geval tot 1 juni.

Advies RIVM is om voor vertrek naar de tennisbaan thuis naar het toilet te gaan en handen te wassen. De mindervalidetoilet aan de achterkant van het paviljoen is voor hoge nood open en om eventueel handen te wassen.

Activiteiten tot 1 september afgelast

Alle geplande interne en externe activiteiten tot 1 september zijn afgelast: de clubkampioenschappen voorjaar, het Open Veteranentoernooi, Het BCS toernooi en het tennis4Fun kamp kunnen hierdoor helaas niet doorgaan.

Wel bestaat de mogelijkheid om in juni-juli-augustus binnen de club kleinere eendaags- of enkele dagen beslaande evenementen te organiseren, waarbij het aantal mensen op het park gereguleerd kan worden. Het bestuur roept iedereen, die hiervoor leuke ideeën heeft, op om dit kenbaar te maken. Graag ontvangen we ideeën, suggesties en initiatieven  op info@tvrosmalen.nl

Maatschappelijk initiatief

In de komende weken zal er op zeer rustige momenten enkele uren gelegenheid geboden worden aan de leerlingen van de HUB om op twee banen extra speelruimte voor de leerlingen te creëren.

Tot slot wenst het bestuur iedereen weer veel speelplezier toe, ook al is het met beperkingen, en zal er opnieuw bericht volgen als er per 1 juni hopelijk verdere versoepelingen plaatsvinden.