Contributies

Aanmelding voor het  normale lidmaatschap  voor senioren en junioren geeft u het recht te spelen op de banen van TV Rosmalen. Het lidmaatschap houdt niet in dat u competitie speelt of training krijgt, zoals dit bij veel andere sporten wel het geval is.

Voor competitie en/of  training zal door u apart ingeschreven moeten worden, dit wordt ook apart van het lidmaatschap aan u in rekening gebracht. Opzegging van training en/of opzegging van competitie betekent niet dat u uw lidmaatschap van TV Rosmalen opzegt.

Een contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart en de genoemde contributiebedragen gelden voor 1 jaar.

Wanneer u uw lidmaatschap opzegt gaat dat in op 1 april van het volgende jaar.

U moet dus voor 1 januari uw lidmaatschap hebben opgezegd om geen contributie meer te hoeven betalen voor het eerstvolgende contributiejaar.
Zegt u uw lidmaatschap op op of na 1 januari dan moet u uw contributie betalen voor het eerstvolgende contributiejaar.

Tennisvereniging Rosmalen heeft 5 verschillende lidsoorten:

Senior
Omschrijving: Leeftijd per 31.12: 18 jaar of ouder.
Beperking: Geen.
Contributie per 1.4 € 150,00

Junior
Omschrijving: Leeftijd per 31.12: 6 t/m 17 jaar.
Beperking: Tennissen tot 20.00 uur; vanaf 16 jaar onbeperkt.
Contributie per 1.4 € 75,00
Junior leden mogen een jaar lang trainen, zonder lid van TV Rosmalen te zijn. Na dat eerste trainingsjaar moeten ze wel lid worden van de club.

Studentenlid
Omschrijving: Lid dat aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Lid zijn geweest van TV-Rosmalen.
 • Ten hoogste 27 jaar oud zijn.
 • Wegens studie buiten Rosmalen wonen.

Beperking:

 • Tennissen uitsluitend toegestaan op zaterdag en zondag buiten de periode van externe competitie en op alle dagen tijdens de zomervakantie van middelbare scholen in de regio.
 • Geen deelname aan competities, interne toernooien en clubkampioenschappen, behoudens beslissingen van het bestuur.

Contributie: € 25,00  

Tijdelijk lid
Omschrijving: niet spelend-lid, dat door prive-omstandigheden enige jaren niet tennist, maar op elk moment, zonder betaling van inschrijfgeld, weer kan speken.
Beperking: Volledig.
Contributie: € 25,00

Spelend wachtlijstlid
Spelende wachtlijstleden kunnen lid worden van TV Rosmalen onder de volgende voorwaarden:

 • Spelende wachtlijstleden betalen dezelfde contributie als een gewoon spelend lid. ( € 150)
 • Spelende wachtlijstleden mogen spelen op de door het bestuur vastgestelde uren, zijnde:
  • Maandag t/m donderdag van 07.00 tot 19.00
  • De gehele dag vrijdag en in het weekend, mits er geen georganiseerde activiteiten zijn
  • Tijdens de voor ons district vastgestelde zomervakantie op alle dagen ( ook 's avonds ) mits er geen georganiseerde activiteiten zijn
 • Omzetting naar een volledig lidmaatschap vindt plaats zodra het spelend wachtlijstlid aan de beurt is.
 • Wordt gebruik gemaakt van deze regeling dan heeft dit geen invloed op de plaats op de wachtlijst
 • Spelende wachtlijstleden mogen meedoen aan verenigings- en KNLTB activiteiten en hebben volledig stemrecht binnen de vereniging.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen op het bovenstaande door te voeren.

KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN