Ivm het kabinetsbesluit is vanaf heden tot nader bericht het paviljoen gesloten, het tennispark is wel geopend. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website en de KNLTB website.

Contributies

Aanmelding voor het  normale lidmaatschap  voor senioren en junioren geeft u het recht te spelen op de banen van TV Rosmalen. Het lidmaatschap houdt niet in dat u competitie speelt of training krijgt, zoals dit bij veel andere sporten wel het geval is.

Voor competitie en/of  training zal door u apart ingeschreven moeten worden, dit wordt ook apart van het lidmaatschap aan u in rekening gebracht. Opzegging van training en/of opzegging van competitie betekent niet dat u uw lidmaatschap van TV Rosmalen opzegt.

Een contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart en de genoemde contributiebedragen gelden voor 1 jaar

Lidmaatschap dient u op te zeggen bij de ledenadministratie van TV Rosmalen voor 1 november van enig jaar en gaat dan in op 1april van het volgende kalenderjaar.

Tennisvereniging Rosmalen heeft 6 verschillende lidsoorten:

Senior
Omschrijving: Leeftijd per 31.12: 18 jaar of ouder.
Beperking: Geen.
Contributie per 1.4 € 135,00

Junior
Omschrijving: Leeftijd per 31.12: 8 t/m 17 jaar.
Beperking: Tennissen tot 20.00 uur; vanaf 16 jaar onbeperkt.
Contributie per 1.4 € 86,00

Als de junior nog niet eerder KNLTB-lid is geweest, dan hoeft er voor hem/haar het eerste jaar slechts € 17,00 voor de KNLTB-bijdrage betaald te worden.
Junior leden mogen een jaar lang trainen, zonder lid van TV Rosmalen te zijn. Na dat eerste trainingsjaar moeten ze wel lid worden van de club.

Minior
Omschrijving: Leeftijd per 31.12: 6 t/m 7 jaar.
Beperking: Tennissen tot 20.00 uur.
Contributie per 1.4 € 46,00

Als de minior nog niet eerder KNLTB-lid is geweest, dan hoeft er voor hem/haar het eerste jaar slechts € 17,00 voor de KNLTB-bijdrage betaald te worden.
Minior leden mogen een jaar lang trainen, zonder lid van TV Rosmalen te zijn. Na dat eerste trainingsjaar moeten ze wel lid worden van de club.

Studentenlid
Omschrijving: Lid dat aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Lid zijn geweest van TV-Rosmalen.
 • Ten hoogste 27 jaar oud zijn.
 • Wegens studie buiten Rosmalen wonen.

Beperking:

 • Tennissen uitsluitend toegestaan op zaterdag en zondag buiten de periode van externe competitie en op alle dagen tijdens de zomervakantie van middelbare scholen in de regio.
 • Geen deelname aan competities, interne toernooien en clubkampioenschappen, behoudens beslissingen van het bestuur.

Contributie: € 25,00  

Tijdelijk lid
Omschrijving: niet spelend-lid, dat door prive-omstandigheden enige jaren niet tennist, maar op elk moment, zonder betaling van inschrijfgeld, weer kan speken.
Beperking: Volledig.
Contributie: € 25,00

Spelend wachtlijstlid
Spelende wachtlijstleden kunnen lid worden van TV Rosmalen onder de volgende voorwaarden:

 • Spelende wachtlijstleden betalen dezelfde contributie als een gewoon spelend lid. ( € 135)
 • Spelende wachtlijstleden mogen spelen op de door het bestuur vastgestelde uren, zijnde:
  • Maandag t/m donderdag van 07.00 tot 19.00
  • De gehele dag vrijdag en in het weekend, mits er geen georganiseerde activiteiten zijn
  • Tijdens de voor ons district vastgestelde zomervakantie op alle dagen ( ook 's avonds ) mits er geen georganiseerde activiteiten zijn
 • Omzetting naar een volledig lidmaatschap vindt plaats zodra het spelend wachtlijstlid aan de beurt is.
 • Wordt gebruik gemaakt van deze regeling dan heeft dit geen invloed op de plaats op de wachtlijst
 • Spelende wachtlijstleden mogen meedoen aan verenigings- en KNLTB activiteiten en hebben volledig stemrecht binnen de vereniging.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen op het bovenstaande door te voeren.