Ivm het kabinetsbesluit is vanaf heden tot nader bericht het paviljoen gesloten, het tennispark is wel geopend. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website en de KNLTB website.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden vóór 1 november van enig jaar en gaat dan in op 1 april daaropvolgend.

Opzegging dient via onderstaand formulier te geschieden

De opzegging zal door de vereniging schriftelijk of per e-mail worden bevestigd.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden vóór 1 november van enig jaar en gaat dan in op 1 april daaropvolgend.