Het paviljoen is weer geopend.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden vóór 1 november van enig jaar en gaat dan in op 1 april daaropvolgend.

Opzegging dient via onderstaand formulier te geschieden

De opzegging zal door de vereniging schriftelijk of per e-mail worden bevestigd.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden vóór 1 november van enig jaar en gaat dan in op 1 april daaropvolgend.