In lijn met het advies van de KNLTB is het tennispark weer open. Hierbij worden de voorschriften vanuit het protocol vanuit de KNLTB gevolgd. Lees hiervoor de informatie op de website.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden vóór 1 november van enig jaar en gaat dan in op 1 april daaropvolgend.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie of via ledenadm.tv.rosmalen@gmail.com.

Adres:
T.V. Rosmalen
t.a.v. ledenadministratie
Jachtstraat 4
5241 JH Rosmalen

De opzegging zal door de vereniging schriftelijk of per e-mail worden bevestigd.