Opzegging

Wanneer u uw lidmaatschap opzegt gaat dat in op 1 april van het volgende jaar.

Opzegging dient via onderstaand formulier te geschieden.

De opzegging zal door de vereniging per e-mail worden bevestigd.