Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden vóór 1 november van enig jaar en gaat dan in op 1 april daaropvolgend.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie of via ledenadm.tv.rosmalen@gmail.com.

Adres:
T.V. Rosmalen
t.a.v. ledenadministratie
Anna Blamanstraat 56
5242 EG Rosmalen

De opzegging zal door de vereniging schriftelijk of per e-mail worden bevestigd.