In lijn met het advies van de KNLTB geeft het bestuur gevolg aan de oproep om de sportclubs tot en met 6 april te sluiten. Als gevolg hiervan is het sportpark tot en met 6 april afgesloten. Vrij spelen is ook niet mogelijk.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden vóór 1 november van enig jaar en gaat dan in op 1 april daaropvolgend.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie of via ledenadm.tv.rosmalen@gmail.com.

Adres:
T.V. Rosmalen
t.a.v. ledenadministratie
Sparrenhoeven 38
5244 GZ ROSMALEN

De opzegging zal door de vereniging schriftelijk of per e-mail worden bevestigd.