In lijn met het advies van de KNLTB geeft het bestuur gevolg aan de oproep om de sportclubs tot en met 6 april te sluiten. Als gevolg hiervan is het sportpark tot en met 6 april afgesloten. Vrij spelen is ook niet mogelijk.

Wijziging

Opgave van wijzigingen in de persoonlijke gegevens, zoals die in de ledenadministratie zijn opgenomen, dient schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie of via ledenadm.tv.rosmalen@gmail.com.