Ivm het kabinetsbesluit is vanaf heden tot nader bericht het paviljoen gesloten, het tennispark is wel geopend. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website en de KNLTB website.

Wijziging

Opgave van wijzigingen in de persoonlijke gegevens, zoals die in de ledenadministratie zijn opgenomen, dient schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie of via ledenadm.tv.rosmalen@gmail.com.