In lijn met het advies van de KNLTB is het tennispark weer open. Hierbij worden de voorschriften vanuit het protocol vanuit de KNLTB gevolgd. Lees hiervoor de informatie op de website.

Wijziging

Opgave van wijzigingen in de persoonlijke gegevens, zoals die in de ledenadministratie zijn opgenomen, dient schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie of via ledenadm.tv.rosmalen@gmail.com.