Wijziging

Opgave van wijzigingen in de persoonlijke gegevens, zoals die in de ledenadministratie zijn opgenomen, dient schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie of via ledenadm.tv.rosmalen@gmail.com.