Zomer Challenge 2024 bij TV Rosmalen: gratis tennissen voor jong en oud tijdens de zomermaanden bij de leukste tennisvereniging van Rosmalen! Kom ook naar onze open dag op zondag 16 juni van 12u-17u Lees meer

Geschiedenis

Al meer dan 50 jaar tennisplezier
Op 10 oktober 1968 is de tennisvereniging Rosmalen opgericht. Ongeveer 70 belangstellende leden bezochten de oprichtingsvergadering in de Kentering.

Men ging voortvarend van start door op die avond ook meteen een bestuur te benoemen, die met de voorbereidingen van start konden gaan. Het zou echter nog ongeveer een jaar duren (einde seizoen 1969) voordat de club kon starten met drie matecobanen (soort betonbanen) aan de Sportlaan te Rosmalen.

Paviljoenen hebben een korte levensduur
Al vrij snel kwamen daar 3 gravelbanen bij. De bijgaande luchtfoto uit 1972 toont het toenmalige park midden tussen de weilanden (!!) met een klein paviljoen en 6 banen.


Overzicht van het park in 1972

Reeds in 1975 bereikte het park met de aanleg van nog eens 4 gravelbanen, de huidige omvang. In dat zelfde jaar werd het paviljoen van de gemeente overgenomen, waarna reeds snel tot de bouw van een nieuw paviljoen besloten werd, hetgeen in 1978 geopend werd.


Het “nieuwe” paviljoen in 1978

Dat paviljoenen bij Tennisvereniging Rosmalen een niet al te lang leven worden gegund blijkt uit het feit dat er 14 jaar later, bij de viering van het zilveren jubileum van de verenging, opnieuw een compleet vernieuwd paviljoen wordt geopend.


Sloop van het paviljoen in 1992
Het “nieuwe” paviljoen in 1993.

In 2005 werd de oude keuken inrichting volledig vernieuwd en kreeg de inmiddels opgerichte culinaire commissie een eigen “speelveld” om maaltijden te verzorgen tijdens toernooien en competities.

Medio 2007 werd steeds meer de behoefte gevoeld om het paviljoen, met de inrichting uit 1993, te renoveren en uit te breiden. Begon de discussie met het aanpakken van de bar en de vloer, uiteindelijk werd besloten tot een complete renovatie en uitbreiding. Met veel meer bergruimte, een groter paviljoen, nieuwe bar en sanitaire voorzieningen en een aparte ruimte voor het elektronisch afhangsysteem, vond er een complete metamorfose plaats. Op 4 juli 2009 werd het paviljoen feestelijk geopend.

Van  mateco, via gravel naar kunstgras
Ook aan de rest van de accommodatie is in de loop van de tijd behoorlijk gesleuteld. Begonnen met 3 mateco banen, waren de volgende 6 banen allemaal gravel.  In de loop van de tijd ontstond echter de behoefte om ook in de winterperiode, zij het in beperktere mate te kunnen blijven tennissen. De eerste drie matecobanen (deze harde ondergrond werd door veel leden ervaren als slecht voor de spieren en gewrichten) werden in 1990 vervangen door 3 kunstgrasbanen (de huidige baan 1,2 en 3). In 1993 werden ook de volgende 3 (op dat moment gravelbanen, de huidige baan 4,5 en 6) voorzien van een nieuwe toplaag in de vorm van kunstgras, waarna in 1996 de laatste 4 gravelbanen (7 t/m 10) werden omgevormd naar kunstgras. Tennisvereniging Rosmalen was daarmee een van de eersten in de regio met allemaal kunstgrasbanen.

In 2000 bleken de in 1990 aangelegde eerste 3 kunstgrasbanen aan vervanging toe. Ze waren na 10 jaar "versleten", hard aanvoelend en slecht waterafvoerend. Om die reden werden deze banen van een nieuwe toplaag voorzien en nieuwe drainage.
Vanaf 2004 kwam het steeds vaker voor dat bij flinke buien de banen 7 t/m 10 onder water bleven staan. Na veel interne discussie en een mediation traject tussen leverancier en vereniging werd in 2007 besloten in één keer 7 banen te vervangen, inclusief een nieuwe drainage. Tijdens de aanleg van de nieuwe banen bleek overigens dat bij het verbreden van de Rodenborchweg eind jaren 90 de drainage afvoer van de banen 7 t/m 10 zijn afgesloten. De wateroverlast was hiermee verklaard.
Ook de behoefte om 's avonds langer te kunnen spelen nam toe, waardoor in de loop van de tijd alle banen (de laatste in 1998) allemaal verlicht werden.


Foto’s vernieuwen van banen 4 t/m 10

Van 70 naar 1.000 leden
Bij de oprichting in 1968 werden 70 personen lid van onze vereniging. Inmiddels zijn we enkele malen de 1000 gepasseerd. Na een kleine dip in het ledental eind jaren negentig begin 2000 (tot ca 850 ) is er sinds 2007 weer sprake van een wachtlijst. Met 750 senioren en ca 250 jeugdleden is TV Rosmalen een zeer gezonde vereniging.
Dat er nog steeds een goede belangstelling is voor tennis, tegen de landelijke trend in, komt niet in de laatste plaats door goede trainingsmogelijkheden in combinatie met een later lidmaatschap. Zeker voor de jeugd is hierdoor de drempel laag.

Trainingen
Na aanvankelijk te hebben gewerkt met een trainer in vaste dienst werd in 2001 besloten om in zee te gaan met een tennisschool. Van 2001 t/m 2005 was dat met Simon Tennisschool en vanaf 2005 tot heden met Sport Events. Medio 2010 zijn er drie trainers actief op het park met ca 280 deelnemers aan de lessen.

Na regen komt zonneschijn
Op 22 januari 2001 adviseerde de kascontrole commissie aan de algemene ledenvergadering om de jaarrekening niet goed te keuren.
Al meerdere jaren stond een vordering open van ca f 100.000 op leden voor contributie en lesgelden voor trainingen.
Het bestuur werd geen decharge verleend en kreeg een half jaar de tijd om samen met de beoogde nieuwe bestuursleden een oplossing te zoeken.
Op 6 juni 2001 werd een buitengewone ledenvergadering gehouden waarop het nieuwe bestuur voorstelde om de financiële problemen op te lossen door een contributieverhoging van f 40 met ingang van het lopende verenigingsjaar.
Tijdens een zeer tumultueuze vergadering werd het voorstel door de aanwezige 98 leden met een kleine meerderheid verworpen. Daarop volgend besloot het nieuwe bestuur zich terug te trekken en trad het nog zittende bestuur ook af. Om 12 uur ’s-nachts zat TV Rosmalen zonder bestuur. Na diverse schorsingen werd een interim-bestuur benoemd dat in ca 3 maanden orde op zaken moest stellen.
Op 1 oktober van dat jaar vond de 3e algemene ledenvergadering plaats waarin het interim bestuur een fors saneringsplan presenteerde, flink werk had gemaakt van het incasseren van achterstallige contributies en lesgelden, de financiële administratie op orde had gebracht en reeds afscheid had genomen van de trainer in loondienst en 2 medewerkers van de Weenergroep. Om de  vereniging op korte termijn weer financieel gezond te krijgen werd een contributieverhoging voorgesteld van f 32,50 naar f 297,50. In euro’s  € 135 per jaar. Nu, 2010. is de contributie nog steeds € 135 per jaar voor senioren.
Vanaf dat moment is het met de vereniging razend snel bergopwaarts gegaan. Het ledental steeg naar 1000, jaarlijks een goed financieel resultaat, enkele honderden vrijwilligers actief  en vele nieuwe activiteiten.

Splitsing Vereniging en Stichting
Al sinds de realisatie van het “nieuwe”paviljoen in 1993 was er een Stichting tennisfaciliteiten Rosmalen, waarin het eigendom van het paviljoen was ondergebracht. Deze stichting leidde een slapend bestaan. Als gevolg van een wijziging van de belastingwet in 2002 werd er een verlaagd BTW ingevoerd voor het “gelegenheid geven voor sport”. Daarnaast werd het besturen van de vereniging als een zware functie ervaren, waar moeilijk goede vrijwilligers voor te vinden waren. Vooral de diversiteit, met enerzijds het organiseren van tennisactiviteiten en anderzijds het beheren van de  accommodatie, vroeg een verschillende deskundigheid en belangstelling.
In 2005 werd dan ook besloten om alle taken rond banen, paviljoen, bar en keuken over te hevelen naar de Stichting en kon de vereniging zich volledig richten op het organiseren van competities, toernooien en overige activiteiten.
Vanaf dat jaar bestond het bestuur van de vereniging uit 7 leden en de Stichting uit 5 leden, met boven de Stichting een raad van toezicht bestaande uit 7 leden van de vereniging. De vernieuwing van de banen in 2007 en de renovatie van het paviljoen in 2009 zijn geheel onder verantwoordelijkheid van de Stichting uitgevoerd. Na 5 jaar wordt de splitsing nog steeds als zeer nuttig ervaren met voordelen op het gebied van de organisatie en ook financieel.

Tennissen op eigen niveau
TV Rosmalen heeft altijd een mix voorgestaan van prestatie en recreatie tennis. De laatste 10 jaar is de nadruk echter steeds meet komen te liggen op recreatietennis. Met name door de ambitieuze buurvereniging Bastion Baselaar en het veelal op 18 jaar vertrekken naar studentensteden van talentvolle spelers, zijn de mogelijkheden om in de hogere regionen van de competities mee te draaien beperkt geworden. Ondanks dit mag TV Rosmalen zeer trots zijn op een Open toernooi dat, met een onderbreking van één jaar, al bijna dertig jaar spelers van hoog niveau naar haar park trekt. In combinatie met zeer actieve en speelgrage leden (de banen worden in vergelijking met gemiddeld de overige banen in Nederland meer dan 2 keer zo vaak bespeeld), een zeer gezellig veteranen toernooi, een unieke culinaire commissie en veel jeugdleden, is TV Rosmalen een zeer bloeiende vereniging.