In lijn met het advies van de KNLTB gaat het tennispark vanaf 11 mei weer open. Hierbij worden de voorschriften vanuit het protocol vanuit de KNLTB gevolgd. Lees hiervoor de informatie op de website.

Aanmelden Jeugd Voorjaarscompetitie 2020

08 november 2019

Je kunt je vanaf 10 november 2019 weer inschrijven voor de jeugd voorjaarscompetitie 2020. Op onze website vind je daar meer informatie over via Competitie - Voorjaarscompetitie jeugd 2020.

Nieuw dit keer is dat we ouders vragen om bij het aanmelden van hun kind aan te geven op welke manier zij kunnen helpen om de competitie mede in goede banen te leiden. Afgelopen jaar hebben we helaas regelmatig gezien dat de organisatie wat moeizaam verliep vanwege tekort aan hulp op en rond de baan. Door ouders meer te betrekken, verdelen we het werk en profiteren we daar allemaal van om de competitie goed te laten verlopen.
 
Voorafgaand aan de start van de competitie zal een informatie bijeenkomst worden georganiseerd waarin (wijzigingen in) spelregels, uitleg van vrijwilligerstaken, hand- en spandiensten e.d. worden toegelicht.

Voor meer informatie kun je terecht bij de technische commissie (technischecommissie@tvrosmalen.nl) of de jeugd commissie (Dennis via jeugdcommissietvrosmalen@gmail.com).