Algemene ledenvergadering 2024

10 december 2023

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 5 februari 2024.

Volgens het rooster van aftreden zijn de voorzitter (Eef Smits) en secretaris (Joep Christophe) aftredend. Zij stellen zich wel herkiesbaar.
Heb je interesse in een van de deze functies? Meldt je dan aan bij de secretaris van de vereniging.

Alvast een tipje van de sluier…
Een belangrijk punt op de agenda is de wijziging van de statuten. Dit is noodzakelijk ten gevolge van veranderde wetgeving en de wens om het boekjaar te veranderen naar kalenderjaar.