ALV 28 januari 2019

Wonesday 05 december 2018

Op maandag 28 januari 2019 vindt de Algemene Leden Vergadering van de Tennisvereniging plaats.

De bijeenkomst zal beginnen om 20.00 uur en is in het paviljoen. 

Tijdens de ALV zullen het Jaarverslag met het financieel jaarverslag van 2018, de begroting voor 2019 alsmede andere belangrijke punten voor het tennisseizoen van 2019 besproken worden.

In de week voor de vergadering zijn de vergaderstukken op te vragen bij de secretaris via e-mail mpeerden@schubox.nl

Het bestuur nodigt alle leden uit om naar de ALV te komen.

Zet de datum alvast in uw agenda van 2019!!