In lijn met het advies van de KNLTB gaat het tennispark vanaf 11 mei weer open. Hierbij worden de voorschriften vanuit het protocol vanuit de KNLTB gevolgd. Lees hiervoor de informatie op de website.

Bericht van de voorzitter

07 april 2020

Beste leden,

We leven momenteel in een rare tijd. We moeten zoveel mogelijk binnen blijven, moeten zo goed mogelijk letten op onze gezondheid en zijn vooral aangewezen op onszelf.

Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat we een deel van onze sociale contacten, ons spelplezier en ontspanning erg missen, omdat de tennisbanen vooralsnog gesloten zijn t/m 28 april. Dat betekent voor ieder van ons een grote inbreuk op ons wekelijks vermaak. De reguliere tennisavonden gaan niet door, de competitie is voorlopig uitgesteld en het is maar de vraag of die competitie alsnog plaats kan vinden. Toernooien en trainingen zijn gecanceld of worden uitgesteld. Ook het geplande Tennis4Fun kamp gaat niet door en de geplande bijeenkomst begin mei over de vervanging van de banen 7 t/m 10 wordt uitgesteld. Het coronavirus heeft dus nogal wat impact op het gewoon gevonden functioneren van ons maatschappelijk bestaan.

Ook zijn er uiteraard nogal wat financiële consequenties verbonden aan het terecht dichthouden van ons tennispark. De inkomsten, zeker ook van competitiedagen, zijn gereduceerd tot € 0 en we moeten maar achteraf zien hoe we dat gaan oplossen. De trainingsgelden zullen we in ieder geval pas gaan incasseren, als die daadwerkelijk gaan starten, de contributie inning heeft niet plaats gevonden eind maart, maar zullen wel eind april geïnd worden en we hopen dan ook, dat de incasso daarvan zonder probleem plaats kan vinden en rekenen op ieders medewerking, daar de vaste lasten zoals loonkosten, huur en baanonderhoud ondanks de crisis gewoon doorgaan. De vereniging is van en voor de leden en wees dus solidair met deze maatregel. Daarmee draag je bij aan de continuïteit van de vereniging, zodat je straks als de banen weer open gaan kan tennissen op onze club. Natuurlijk proberen we ook nog gebruik van te maken van allerlei regelingen die eventueel getroffen worden door de overheid en gemeente. Het aller belangrijkste blijft natuurlijk de gezondheid van iedereen, dat staat als een paal boven water.

Als tennisclub volgen we de richtlijnen van de KNLTB, door wie wij als bestuur regelmatig op de hoogte worden gehouden. In de week voor 28 april krijgen we een nieuwe update over de maatregelen na deze periode en zullen wij jullie op de hoogte houden van de te nemen maatregelen en consequenties.

Het is denk ik belangrijk om al onze tennisactiviteiten en alles wat eraan verbonden is een beetje te relativeren. We kunnen nu eenmaal niet anders, dan zonder deze recreatieve bezigheid onze dagbesteding in te vullen. Er is eigenlijk nu maar één ding wat heel erg belangrijk is en dat wens ik jullie allemaal toe: Hanteer alle opgelegde afspraken, wandel of fiets of fitness wat extra en blijf alsjeblieft allemaal gezond !!

Namens het bestuur,

Ton van de Wiel  
Voorzitter