DANKJEWELFEEST

Maday 09 september 2019

Als dank voor eenieders vrijwillige inzet organiseren wij jaarlijks een DANKJEWELFEEST.

Dit jaar is dat op vrijdag 8 november vanaf 18.30 uur in het paviljoen.

Het programma van de avond blijft nog even een verrassing maar zet 8 november alvast in de agenda.

Begin oktober volgt de officiële uitnodiging (inclusief aanmeld mogelijkheid).

Vriendelijke groet, bestuursleden Stichting en Vereniging