In lijn met het advies van de KNLTB gaat het tennispark vanaf 11 mei weer open. Hierbij worden de voorschriften vanuit het protocol vanuit de KNLTB gevolgd. Lees hiervoor de informatie op de website.

(Hoe) Draag jij je steentje bij?

10 mei 2019

(Hoe) Draag jij je steentje bij?

Onze vrijwilligers maken de vereniging tot een succes!  

Wekelijks zetten vele vrijwilligers zich in voor onze tennisvereniging. Niet alleen óp de baan, maar ook naast de baan. Zij verrichten diverse onderhoudswerkzaamheden, zijn actief achter de bar, binnen commissies of het bestuur. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het reilen en zeilen van onze tennisvereniging. Voldoende inzet zorgt voor een goede werkverdeling, gezellige competitie- en toernooidagen, voldoende barbezetting en een goed verzorgd tennispark. 

Voor onderstaande functies zijn wij met smart op zoek naar leden en of ouders van jeugdleden die graag hun steentje willen bijdragen aan het reilen en zeilen binnen onze tennisvereniging. 

Ledenadministrateur (ca. 1 uur per week)

  • Up-to-date houden ledenadministratie
  • Communicatie / informatieverstrekking met (nieuwe) leden
  • Communicatie met KNLTB over mutaties 

Voorzitter Technische Commissie (TC)

  • TC vergaderingen voorzitten ca. 6 keer per jaar, taakverdeling coordineren 
  • Coordineren algeheel technisch beleid
  • Budget bewaking 
  • Overleggen met en onderhouden vakinhoudelijk contact met de trainer(s)

Verenigingscompetitieleider(s) jeugd 
Om de competitie van de jeugd goed te laten verlopen zijn wij op zoek naar een aantal leden en/of ouders van (jeugd)leden die zich graag willen inzetten voor het goed laten verlopen van de competitie (voor- en najaar). Een VCL’er stemt het competitieaanbod van de vereniging af met de technische- en of jeugdcommissie, verzorgt de inschrijving van de competitieteams bij de KNLTB en is aanspreekpunt voor de jeugd competitiezaken binnen de vereniging.

Interesse of nieuwsgierig naar meer informatie mail dan naar vrijwilliger@tvrosmalen.nl