Incasso contributie 2018

Wonesday 07 februari 2018

Beste leden,

De contributie wordt dit jaar niet zoals gebruikelijk eind januari en eind maart geïncasseerd.
De incasso zal plaatsvinden eind februari en eind april.
Dit heeft te maken met de ingebruikname van de facturatiemodule van de nieuwe KNLTB Club app.

Meer informatie over de nieuwe KNLTB Club App volgt later.

Namens het bestuur,

Jeroen Jungerius, penningmeester