In lijn met het advies van de KNLTB is het tennispark weer open. Hierbij worden de voorschriften vanuit het protocol vanuit de KNLTB gevolgd. Lees hiervoor de informatie op de website.

Inschrijven KNLTB Senior competitie 2020 geopend

12 juni 2020

KNLTB COMPETITIE 2020 IN DE 1,5 METER SAMENLEVING

De Voorjaarscompetitie (jeugd en senioren) is in verband met het coronavirus verplaatst naar het najaar.
Deze competitie wordt KNLTB Competitie 2020 genoemd en start begin september (klik hier voor een overzicht van alle speeldata), mits de maatregelen van het kabinet het tegen die tijd toelaten. Klik hier om je in te schrijven!!

In de KNLTB Competitie 2020 worden dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie en er wordt niet gespeeld om promotie/degradatie.

Zoals het er nu naar uitziet zal de anderhalvemeter-regel ook in september, op of naast de baan, nog van kracht zijn. Hier zullen we als vereniging en als spelers op moeten anticiperen.
We moeten voorkomen dat de druk op het park tijdens de competitie te groot is en de anderhalvemeter in het gedrang komt.

Samen met de KNLTB hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het organiseren van de competitie in de anderhalvemetersamenleving.
Om de druk op het park te reguleren en zo te kunnen voldoen aan de anderhalvemeter-regel heeft de KNLTB voor de KNLTB Competitie 2020 alvast de volgende maatregelen getroffen:

1. Op tijd spelen tijdens alle avondcompetities
Om de spreiding van spelers in avondcompetities te vereenvoudigen, worden alle avondcompetities van de KNLTB Competitie 2020 op tijd gespeeld.
Dit betekent dat er per wedstrijd één uur getennist wordt en de games worden doorgeteld. Na een uur stopt de partij (en wordt de rally niet afgespeeld).
De verkregen stand in games op dat moment is de eindstand van de wedstrijd. Een gelijkspel behoort dus ook tot één van de mogelijkheden.

2. Versoepelen regelgeving rondom wachten bij slechte weersomstandigheden
Om tegen te gaan dat het clubhuis bij slecht weer volstroomt en er niet voldaan kan worden aan de anderhalvemeter-regel, heeft de KNLTB besloten dat het niet verplicht is om bij slecht weer 2 uur (1 uur bij avondcompetities) te wachten.
De VCL van de thuisspelende vereniging kan bij slecht weer, tenniswedstrijden van de KNLTB Competitie 2020 staken of afgelasten en verplaatsen naar uiterlijk de eerstvolgende inhaaldag.
Daarnaast houdt de KNLTB de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten, zodat ze daar op organisatorisch vlak tijdig op kan anticiperen, eventueel met aanvullende aangepaste maatregelen.
Mocht dit nodig zijn, dan zal de KNLTB alle betrokkenen hier tijdig over informeren.

Wat kunnen wij als vereniging doen?
Het bestuur en de TC gaan een inventarisatie doen hoe we de anderhalvemeter- regel op ons park en in het clubhuis tijdens de competitie gaan organiseren.
Hierbij wordt onder andere gekeken naar hoe we de teams zoveel mogelijk kunnen spreiden (variabele aanvangstijden, creatief gebruik clubhuis en overige ruimtes op het park).
Hieronder staat een aantal maatregelen waarover het bestuur en de TC gaan nadenken.
De definitieve invulling van het maatregelpakket is onder andere afhankelijk van het aantal teams dat zich inschrijft. Meer informatie hierover volgt later.

Mogelijke maatregelen:

· Gebruik variabele aanvangstijden.
· Het aantal teams op zaterdag en zondag maximeren bij teveel inschrijvingen (zoals dat al voor de vrijdagavond gebeurt).
· Door de wedstrijden in de vrijdagavondcompetitie om 19:00 uur en 20:00 uur te laten aanvangen kan er gespeeld worden in tijdsblokken: de ronde die om 19:00 uur begint, speelt van 19-20 uur en van 21-22 uur.
De ronde die om 20:00 uur begint, speelt van 20-21 uur en van 22-23 uur. Hierdoor kan de drukte in het clubhuis worden gereguleerd.
· De aanvangstijden op zaterdag en zondag zoveel mogelijk spreiden tussen 9:00 en 16:30. De kans bestaat dus dat sommige teams al om 9:00 uur moeten beginnen of pas om 16:30 uur.
· Terras uitbreiden met algemene ruimtes in en om het park.
· Spelers vragen zoveel mogelijk op de fiets te komen; carpoolen beperken; publiek beperken
· Aangepaste rituelen rondom taart, borrel en andere gezelligheid.
· Geen avondmaaltijden verstrekken.

De inschrijving sluit op donderdag 25 juni 2020 om 23:59 uur.

We zien jullie inschrijvingen graag tegemoet.

Tot zover.

Groet,

Competitieleiding & Technische commissie TV Rosmalen