Vanwege de clubkampioenschappen dubbels zijn er van maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni 's avonds geen banen beschikbaar en kan er niet getennist worden. In het weekend van 22 en 23 juni zijn de mogelijkheden beperkt. Neem in het weekend contact op met de toernooileiding.

Loting seniorencompetitie vrijdag voorjaar 2019

Disday 08 januari 2019

In totaal hebben zich 35 teams aangemeld.

De verdeling is als volgt:

Donderdagochtend  :    2 teams (geen beperking);

Vrijdagavond            :    16 teams (maximaal 10 teams kunnen meedoen);

Zaterdag                  :    17 teams (maximaal 20 teams kunnen meedoen).

Met deze aantallen moest er dus alleen voor deelname op vrijdagavond worden geloot.

Volgens onze interne lotingprocedure (zie website) hebben van de ingeschreven teams, de onderstaande 6 teams recht op vrijstelling van loting:

 1. Cyrille Hoebink (uitgeloot voorjaar 2018);
 2. Aimée Muller (uitgeloot najaar 2018);
 3. Jack Donker (uitgeloot najaar 2018);
 4. Roel van Hoeckel (uitgeloot najaar 2018);
 5. Dick Vink (uitgeloot najaar 2018);
 6. Jorien vd Linde (speelt in de hoogste klasse).

De 10 teams die hebben geloot om de resterende 4 plaatsen op vrijdagavond hebben als aanvoerder:

 1. Laurie Klein Velderman;
 2. Kim Arntz;          
 3. Annemiek van Gaal;
 4. Lucas Aarts;
 5. Marieke vd Weijgaert;
 6. Rob Toonen;
 7. AMJ Donkers;
 8. Frank van der Liet;
 9. Anne-Katrien de Vos;    
 10. Monique de Wit. 

De loting is op maandag 7 januari om 22:18 uur verricht in het paviljoen door Chantal Hoedemakers (Voorzitter Technische Commissie) en Rob Haenen (Verenigings Competitie Leider).

De gebruikelijke procedure is gehanteerd: in 10 tennisballen is een briefje met de naam van een teamcaptain gestopt. De 10 tennisballen zijn in een zak gestopt, waarna er blind 4 ballen zijn getrokken van de teams die gaan spelen (zie foto’s).

De uitslag van deze loting is als volgt:

 1. Anne-Katrien de Vos
 2. AMJ Donkers
 3. Marieke vd Weijgaert
 4. Kim Arntz

De 10 teams die gaan meespelen op de vrijdagavond in het voorjaar van 2019 hebben als captain:

 1. Cyrille Hoebink;
 2. Aimée Muller;
 3. Jack Donker;
 4. Roel van Hoeckel;
 5. Dick Vink;
 6. Jorien vd Linde;
 7. Anne-Katrien de Vos;
 8. AMJ Donkers;
 9. Marieke vd Weijgaert;
 10. Kim Arntz.

Dit houdt in dat de volgende 6 teams helaas zijn uitgeloot:

 1. Laurie Klein Velderman;
 2. Annemiek van Gaal;
 3. Lucas Aarts;
 4. Rob Toonen;
 5. Frank van der Liet;
 6. Monique de Wit.  

De uitgelote teams krijgen vrijstelling voor eventuele loting voor deelname aan een volgende competitie in het najaar van 2019 OF in het voorjaar van 2020.

De uitgelote teams voor het voorjaar 2019 kunnen nog een overstap maken naar een competitie op donderdag, zaterdag (max 3 teams) of zondag. Dit moet uiterlijk woensdag 9 januari aan de VCL worden doorgegeven.