Het paviljoen is weer geopend.

Statiegeld op kleine plastic flessen met ingang van 1 juli 2021

27 juni 2021

Plastic zwerfafval wordt een steeds groter probleem, ook bij veel sportclubs. Om dit probleem tegen te gaan is er vanuit de overheid besloten om vanaf 1 juli 2021 ook op kleine plastic flesjes (onder 1 liter) statiegeld in te voeren.

Waarom komt er statiegeld op kleine plastic flessen?

Van de ruim 900 miljoen verkochte petflessen per jaar belanden er zo’n 100 miljoen als zwerfafval in de natuur of op straat. Omdat met eerdere afspraken niet het doel is bereikt om plastic zwerfafval te verminderen, is er nu een nieuwe wet aangenomen.

Hoe gaan wij er als Tennisvereniging Rosmalen mee om.

In ons paviljoen verkopen wij o.a. sportdrank en frisdrank in dit soort kleine plastic flesjes. Op flesjes die door ons zijn ingekocht na 1 juli moet € 0,15 statiegeld worden betaald. Om het statiegeld terug te krijgen moet het plastic flesje worden ingeleverd bij officiële innamepunten.

Organisatorisch en administratief is het innemen van deze plastic flesjes en het terugbetalen van € 0,15 per flesje niet te doen voor onze vereniging. Denk hierbij aan zaken zoals het niet meer kunnen betalen met contant geld en de kosten bij retour-pintransacties. Sportverenigingen zijn ook niet verplicht om flessen in te nemen en statiegeld uit te betalen.

Besluit van het bestuur Stichting Tennisfaciliteiten Rosmalen.
1. De prijzen van de desbetreffende dranken worden verhoogd met € 0,15 (statiegeld).
2. We gaan geen statiegeld terugbetalen.
3. We gaan wel de mogelijkheid bieden als vrijwillig innamepunt, om de lege plastic flesjes te deponeren in de nog te plaatsen zogenaamde innamebak(ken) op het tennispark.
4. Via onze drankenleverancier worden de ingeleverde lege plastic flesjes opgehaald en ontvangen wij als Stichting Tennisfaciliteiten Rosmalen de hiervoor betaalde statiegelden terug.
5. De retour ontvangen statiegelden gaan wij als Stichting Tennisfaciliteiten Rosmalen besteden aan nog nader te bepalen goede (sport)doelen.

Welke goede (sport)doelen?

Dit kunnen goede (sport)doelen zijn binnen onze vereniging, maar ook elders binnen Rosmalen of zelfs daar buiten. We roepen daarom al onze leden op om potentiele goede (sport)doelen kenbaar te maken aan de vereniging. Dit kan eenvoudig door het sturen van een e-mail naar de secretaris van onze vereniging: secretaristvrosmalen@gmail.com  
Uit de ontvangen inzendingen zal het bestuur Stichting Tennisfaciliteiten Rosmalen, een of meerdere goede (sport)doelen kiezen waar de ontvangen statiegelden aan worden besteed.