Stukje van de voorzitter februari 2018

Maday 05 februari 2018

29 januari heeft er wederom een Algemene Leden Vergadering plaats gevonden in ons mooie paviljoen. Ik was erg verheugd, dat er dit jaar een grote opkomst was. Hieruit blijkt, dat vele leden het belangrijk vinden om de algehele lijnen van de vereniging te volgen en op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelingen.

De belangrijkste items die er besproken zijn, wil ik graag hier in het kort herhalen, zodat jullie allemaal weten wat er zoal speelt in onze vereniging. Het zijn de beleidsprioriteiten voor komend jaar.

Wat betreft de jeugd zetten we in op het op peil houden van de jeugdleden en proberen we vooral extra aandacht te gaan geven aan de 5/6 en 13/14 jarigen. We willen een visie ontwikkelen rondom de constante werving van jeugdleden en een goede balans blijven houden tussen recreatieve en competitieve spelers.

Het werven van vrijwilligers blijft een hot item. We willen streven naar het optimaal bezet houden van alle posities waar vrijwilligers voor nodig zijn. Zonder vrijwilligers    ( jullie dus !! )kunnen we de vereniging niet zoals nu draaien houden. Dus… nogmaals de oproep : Meld je aan bij Suzanne Poelman (vrijwilliger@tvrosmalen.nl) als je gaat helpen bij een of andere commissie waar je voorkeur naar uit gaat.

We streven ernaar om zoveel mogelijk teams aan een competitie te laten deelnemen en oog te blijven houden voor de banencapaciteit van recreatieve tennissers.

Het jaar 2018 is bijzonder , omdat we 50 jaar bestaan. In de week van 27 augustus t/m 1 september gaan we dat op grootse wijze vieren. Inmiddels is er een 50-jarig jubileum commissie opgericht. Onder leiding van Hanneke Sopar zullen we hier veel aandacht aan gaan besteden. Noteer alvast deze week in jullie agenda, want het belooft een super week te gaan worden. Op 1 maart gaan we het jubileum officieel lanceren en zullen er via allerlei media veel informatie verstrekt worden. Als je nog een idee hebt …..……..Graag melden bij Hanneke Sopar. Via e-mail hannekevdstappen@gmail.com.
Wel graag voor 1 maart, want het programma staat al zo goed als vast !!!

Tot slot wil ik jullie nog melden, dat Monique Peerden zich bereid heeft verklaard om haar bestuursfunctie als secretaris met nog een termijn te verlengen. Wij zijn daar, als bestuur van de vereniging, uiteraard heel gelukkig mee.

Ik wens de carnavalsvierders de komende dagen heul veul leut toe en de skiërs heel veel sneeuwpret en de thuisblijvers een lekkere rustige week en we zien elkaar na de carnavalsvakantie weer op ons tennispark.

Ton van de Wiel
Voorzitter TV Rosmalen