Ivm het kabinetsbesluit is vanaf heden tot nader bericht het paviljoen gesloten, het tennispark is wel geopend. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website en de KNLTB website.

Uitnodiging online Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021

08 februari 2021

Het bestuur van Tennisvereniging Rosmalen nodigt haar leden van harte uit om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering (de jaarvergadering) op

1 Maart 2021 vanaf 19.30 uur. Deze vergadering zal vanwege de beperkende maatregelen ivm corona online worden gehouden.

Hierdoor zijn er vooraf een aantal strikte spelregels van kracht:

  • Deelname aan deze online Algemene Ledenvergadering kan alleen door vooraf in te schrijven. Alleen dan kan u een uitnodiging ontvangen voor de vergadering, die ondersteund door een speciaal programma wordt mogelijk gemaakt.
  • De inschrijving en het opvragen van de stukken kan vanaf 15 februari tot uiterlijk 25 februari bij de secretaris via email: info@tvrosmalen.nl
  • Vragen en opmerkingen over de stukken kunnen vooraf en schriftelijk worden gesteld tot uiterlijk 25 februari 20.00 uur via info@tvrosmalen.nl. Het bestuur zal deze vragen tijdens de online vergadering behandelen cq beantwoorden. Het stellen van vragen tijdens de vergadering is niet of slechts zeer beperkt mogelijk.
  • Bij verschillende agendapunten wordt de leden gevraagd akkoord te gaan met hetgeen het bestuur voorstelt. Aan deze stemming kunnen alleen leden deelnemen die zich vooraf hebben aangemeld en ook actief deelnemen vanaf een eigen emailadres.
  • Het bestuur komt zelf met twee kandidaat bestuursleden ter vervanging van de aftredende voorzitter en secretaris. Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk donderdag 25 februari 20.00 uur worden aangemeld (door tenminste 5 leden). Indien er tegenkandidaten zijn zal tijdens de vergadering worden gestemd door de leden. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen zal worden benoemd in zijn/haar nieuwe functie. Zijn er geen tegenkandidaten dan zijn de aspirant bestuursleden direct aangenomen cq benoemd in hun nieuwe functie.

Het bestuur vraagt hiervoor uw begrip en rekent op uw medewerking zodat de vergadering efficiënt zal verlopen.