In lijn met het advies van de KNLTB gaat het tennispark vanaf 11 mei weer open. Hierbij worden de voorschriften vanuit het protocol vanuit de KNLTB gevolgd. Lees hiervoor de informatie op de website.

Update coronacrisis 27 april 2020

27 april 2020

Deze week heeft de regering in het kader van de maatregelen tijdens de coronacrisis een versoepeling aangekondigd met betrekking tot het sporten van kinderen tot 12 jaar en van jongeren tot en met 18 jaar.

In het kader van deze aangekondigde versoepeling is het bestuur van onze vereniging op zondag 26 april in crisis beraad bij elkaar gekomen om de maatregelen op maat te bespreken voor onze vereniging.

Wij hebben besloten, dat vanaf 29 april het tennissen onder begeleiding van trainers voor bedoelde groep weer kan beginnen. Dat betekent géén vrij tennissen voor de rest van de jeugd -en seniorleden. Alleen jeugd trainingsgroepen kunnen beginnen. Deze jeugdleden krijgen vanuit de JC een aparte mail met te hanteren richtlijnen tijdens de trainingen. We gaan er uiteraard vanuit, dat deze jeugdleden de regels van het RIVM in acht nemen , wat betreft de hygiëne voorschriften en thuis blijven bij hoest, neusverkoudheid, benauwdheid of koorts.

Ouders zetten indien nodig de kinderen af bij de poort en de trainers laten ze dan het park binnen.

Voor alle overige (jeugd- en seniorleden blijft helaas het park nog steeds gesloten en verwachten wij ook niemand in het park tot nader order. We wachten aankondigingen van de regering af in de week voor 20 mei om eventueel daarna de maatregelen bij te stellen.

Wij als bestuur begrijpen, dat het steeds moeilijker wordt om zich aan de gestelde regels te houden. Nogmaals: wij houden ons als vereniging aan de richtlijnen van de KNLTB en het RIVM en stellen ieder zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in ons beleid.

Namens het bestuur van TV Rosmalen,
Ton van de Wiel
Voorzitter