Van de voorzitter

Vrday 10 mei 2019

Afgelopen week was ik uitgenodigd om in het paviljoen aanwezig te zijn bij Eten bij Bomans. Deze kookgroep verzorgt elke maand in ons paviljoen een maaltijd voor mensen uit de wijk Molenhoek, die vaak alleen eten, er niet toe komen om voor zichzelf te koken en wegens omstandigheden niet altijd aan koken toekomen. 

Een prachtig initiatief, waarbij de over het algemeen wat oudere, eenzame mensen zichtbaar genoten van de heerlijk bereide maaltijd en vooral ook van elkaars gezelschap. Chapeau voor de groep mensen, die elke maand enthousiast klaar staan om voor deze groep mensen een hele fijne middag te verzorgen.

Binnen ons bestuur zijn we naar aanleiding van afgelopen ALV bezig met een veranderende structuur. We gaan de taken herverdelen, zodat we ook wellicht wat sneller openstaande vacatures in kunnen vullen. De rollen van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) blijven hetzelfde, maar daarnaast proberen we vier bestuursfuncties te creëren, die wat minder zwaar en wat overzichtelijker worden. Zodoende hopen we dat de taken binnen het bestuur minder zwaar en minder tijdrovend zullen worden. 

Het zullen dan ook vier algemene bestuurstaken worden, met verschillende portefeuilles, zoals bijvoorbeeld: vrijwilligerszaken, technische zaken, en activiteitencoördinatie. 

Voor deze laatste twee functies zoeken we in ieder geval voor volgend jaar twee nieuwe leden. Deze algemene bestuursleden zijn in het vervolg dus géén voorzitter meer van een commissie, maar hebben alleen maar een overkoepelende/coördinerende bestuurstaak.

Ook voor de ledenadministratie (géén bestuursfunctie) zoeken we nog steeds iemand die dat van de huidige ledenadministrator over gaat nemen. Het moet toch mogelijk zijn dat binnen onze vereniging van ongeveer 750 senioren leden een aantal leden bereid is om deze openstaande functies in te vullen!

Indien je je aangesproken voelt kun je uiteraard contact opnemen met één van de bestuursleden. We moeten het met z’n allen doen!

Afgelopen week hebben we ook weer een commissievergadering gehad. We hebben tijdens deze vergadering alle activiteiten van het komende halfjaar vastgesteld en proberen in te vullen met de benodigde vrijwilligers. Dat is gelukkig bijna helemaal gelukt. Sommige bardiensten zullen nog ingevuld moeten worden, maar ik ga ervan uit dat deze invulling zeker gaat lukken.

Laten we hopen op een mooie zomer, met leuke, gezellige en sportieve toernooien en ik zie jullie graag allen een keer op ons park.

Ton van de Wiel
Voorzitter TV Rosmalen