Het paviljoen is weer geopend.

Vervanging banen 7 en 8

05 juli 2021

Naar aanleiding van het bericht in de nieuwsbrief over de vervanging van de banen 9 en 10, vanaf maandag 5 juli, is er van veel leden een reactie gekomen. Als besturen zijn we verheugd over het feit dat jullie betrokken zijn en meedenken. Dank daarvoor.

De vele reacties zijn voor de besturen, samen met de raad van Toezicht, aanleiding geweest het besluit om baan 9 en 10 te vernieuwen en baan 7 en 8 voor padel te reserveren, te heroverwegen.

De belangrijkste argumenten van de leden zijn dat de banen 7 en 8 ook voor de tennisuitstraling cruciaal zijn met name bij toernooien en competities in combinatie met de zichtbaarheid vanuit het paviljoen. Het is juist dit argument dat wij bij ons eerder besluit niet hebben meegenomen, terwijl het toch een zeer valide argument is.

Daarom passen wij ons besluit aan en zullen de banen 7 en 8 conform het onderhoudsplan en afspraken tijdens de ALV vanaf 5 juli toch vervangen gaan worden.

Het bestuur zal gedurende dit jaar de invoering van padel en de positie op het park verder onderzoeken en de leden hier regelmatig over informeren.

Bestuur TV Rosmalen en bestuur Stichting Tennisfaciliteiten Rosmalen