Vrijwillig talent gezocht!

Zaurday 06 oktober 2018

Onze vrijwilligers maken de vereniging tot een succes!

Wekelijks zetten vele vrijwilligers zich in voor onze tennisvereniging. Niet alleen óp de baan, maar ook naast de baan. Zij verrichten diverse onderhoudswerkzaamheden, zijn actief achter de bar, binnen commissies of het bestuur. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het reilen en zeilen van onze tennisvereniging. Voldoende inzet zorgt voor een goede werkverdeling, gezellige competitie- en toernooidagen, voldoende barbezetting en een goed verzorgd tennispark.

Onder het motto aan al het goede komt een eind hebben een aantal vrijwilligers aangegeven het stokje over te willen dragen. Hierdoor zijn wij op zoek naar een nieuw vrijwillig talent. Zie onderstaande beknopte functie omschrijvingen.  

Interesse of nieuwsgierig naar meer informatie over de inhoud van de functies? Mail dan naar vrijwilliger@tvrosmalen.nl

Ledenadministrateur
- Up-to-date houden ledenadministratie
- Communicatie / informatieverstrekking met (nieuwe) leden
- Communicatie met KNLTB over mutaties
- Kerncompetenties: communicatief, accuraat en kennis van automatische gegevensverwerking

Voorzitter Technische Commissie (TC)
- TC voorzitten, taakverdeling coordineren en TC vertegenwoordigen binnen het verenigingsbestuur
- Coordineren algeheel technisch beleid
- Budget bewaking
- Overleggen met en onderhouden vakinhoudelijk contact met de trainer(s)
- Kerncompetenties: communicatief, teamplayer, ervaring en deskundigheid tennistechnische zaken en goed kunnen coordineren en organiseren

Voorzitter Recreatiecommissie (RC)
- RC voorzitten, taakverdeling coordineren binnen RC en RC vertegenwoordigen binnen het verenigingsbestuur
- Zorgt voor diverse recreatieve activiteiten ten behoeve van alle groepen binnen de vereniging,  voor diverse , jaarplanning en budget
- Zorgt voor goede communicatie met het bestuur en met overige commissies, bijvoorbeeld met de barcommissie
- Kerncompetenties:  communicatief, creatief,  enthousiast,  teamplayer en goed kunnen coordineren en organiseren