Algemene voorwaarden tennistraining bij TV Rosmalen

De lessen worden verzorgd door trainers die door de vereniging worden ingehuurd.

 • Zij verzorgen de indeling van de lesgroepen die zoveel mogelijk op basis van speelsterkte en leeftijd gebeurt en vervolgens wordt besproken met de trainingscoördinator.
 • Een lesuur voor de jeugd en de senioren duurt in beginsel 60 minuten, inclusief 5 minuten pauze voor de trainers.
 • Het lesschema staat gepubliceerd op de website.
 • Als je verhinderd bent, telt deze les als gegeven. Graag wel van te voren afmelden.
 • Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden wordt er na 18 lessen en vervolgens na 36 lessen als volgt de lessen ingehaald: voor 2 slecht weer lessen krijg je 1 inhaalles terug, met een maximum van 2 inhaallessen per cursus. Wanneer de inhaallessen uitvallen vanwege slecht weer, dan worden deze niet ingehaald.
 • Je dient lid te zijn van TV Rosmalen of op de wachtlijst te staan.
 • Betaling van de lessen geschiedt via een éénmalige machtiging. Voor de senioren wordt het lesgeld in één termijn afgeschreven. Voor de jeugd geldt bij het ALLES-in-1 pakket dat er in 4 termijnen wordt afgeschreven.
 • Het volgen van de lessen is voor eigen risico. Het bureau voor tennisdetachering alsmede TV Rosmalen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de trainingen.
 •  Restitutie trainingsgelden:
  • Indien een trainend lid door onverwachte omstandigheden langdurig geblesseerd raakt, kan restitutie in de vorm van de helft van het verschuldigde bedrag, plaatsvinden indien de blessure langer dan 8 trainingsweken is. Met andere woorden; restitutie is alleen mogelijk indien het lid minder dan de helft van het aantal lessen heeft kunnen  volgen.
  • Restitutie kan enkel en alleen plaatsvinden bij blessure danwel andere onvoorziene omstandigheid. In alle andere gevallen zal een verzoek tot restitutie afgewezen worden.
  • Het trainend lid dient de blessure door te geven aan tennistraining@tvrosmalen.nl zodat de vereniging nog kan kijken hoe het vrijgekomen plaatsje gevuld kan worden.