Algemene voorwaarden tennistraining bij TV Rosmalen

De lessen worden verzorgd door trainers die door de vereniging worden ingehuurd.

 • Zij verzorgen de indeling van de lesgroepen die zoveel mogelijk op basis van speelsterkte en leeftijd gebeurt en vervolgens wordt besproken met de trainingscoördinator.
 • Een lesuur voor de jeugd en de senioren duurt in beginsel 60 minuten, inclusief 5 minuten pauze voor de trainers.
 • Het lesschema staat gepubliceerd op de website.
 • Als je verhinderd bent, telt deze les als gegeven. Graag wel van te voren afmelden.
 • Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden wordt er na 18 lessen en vervolgens na 36 lessen als volgt de lessen ingehaald: voor 2 slecht weer lessen krijg je 1 inhaalles terug, met een maximum van 2 inhaallessen per cursus. Wanneer de inhaallessen uitvallen vanwege slecht weer, dan worden deze niet ingehaald.
 • Je dient lid te zijn van TV Rosmalen of op de wachtlijst te staan.
 • Betaling van de lessen geschiedt via een éénmalige machtiging (wordt in twee termijnen afgeschreven). Voor de senioren wordt het lesgeld in één termijn afgeschreven.
 • Het volgen van de lessen is voor eigen risico. Het bureau voor tennisdetachering alsmede TV Rosmalen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de trainingen.
 •  Restitutie trainingsgelden:
  • Indien een trainend lid door onverwachte omstandigheden langdurig geblesseerd raakt, kan onder de volgende voorwaarden een vervanger gezocht worden:
   • De blessure zal langer duren dan 8 trainingsweken
   • Er wordt overlegd met de trainer en een TC lid over een vervanger op hetzelfde niveau
   • 1 en dezelfde  persoon kan het geblesseerde lid vervangen op de training
   • Er vindt geen restitutie trainingsgeld plaats, het oorspronkelijk trainend lid en de vervanger regelen zelf de verrekening.
  • Restitutie kan enkel en alleen plaatsvinden bij blessure danwel andere onvoorziene omstandigheid. In alle andere gevallen zal een verzoek tot restitutie afgewezen worden.