Algemene voorwaarden tennistraining bij TV Rosmalen

 • De lessen worden verzorgd door trainers die door de vereniging worden ingehuurd.
 • Zij verzorgen de indeling van de lesgroepen die zoveel mogelijk op basis van speelsterkte en leeftijd gebeurt en vervolgens wordt besproken met de trainingscoördinator.
 • Een lesuur voor de jeugd en de senioren duurt in beginsel 60 minuten, inclusief 5-10 minuten pauze voor de trainers.
 • Het lesschema staat gepubliceerd op de website.
 • Als je verhinderd bent, telt deze les als gegeven. Graag wel van te voren afmelden.
 • Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden wordt er na 18 lessen en vervolgens na 36 lessen als volgt de lessen ingehaald: voor 2 slecht weer lessen krijg je 1 inhaalles terug, met een maximum van 2 inhaallessen per cursus. Wanneer de inhaallessen uitvallen vanwege slecht weer, dan worden deze niet ingehaald.
 • Je dient lid te zijn van TV Rosmalen of op de wachtlijst te staan.
 • Betaling van de lessen geschiedt via een éénmalige machtiging (wordt in twee termijnen afgeschreven). Voor de senioren wordt het lesgeld in één termijn afgeschreven.
 • Het volgen van de lessen is voor eigen risico. Het bureau voor tennisdetachering alsmede TV Rosmalen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de trainingen.
 •  Restitutie trainingsgelden:
  • Indien een trainend lid door onverwachte omstandigheden langdurig geblesseerd raakt, kan onder de volgende voorwaarden een vervanger gezocht worden:
   • De blessure zal langer duren dan 8 trainingsweken
   • Er wordt overlegd met de trainer en een TC lid over een vervanger op hetzelfde niveau
   • 1 en dezelfde  persoon kan het geblesseerde lid vervangen op de training
   • Er vindt geen restitutie trainingsgeld plaats, het oorspronkelijk trainend lid en de vervanger regelen zelf de verrekening.
  • Indien een trainend lid door andere onvoorziene omstandigheden de trainingen niet kan voortzetten, zal dit via de trainer overlegd worden met de Technische commissie en het bestuur, alwaar in overleg de beslissing over evt. restitutie c.q. vervanging genomen zal worden.