Lid onderhoudscommisie

Ook een gezellige commissie! Op basis van een klussenllijst, die gezamenlijk wordt vastgesteld, klein onderhoud plegen (zelf te plannen) en voorstellen doen voor groot onderhoud. Commissievergadering ca 4 maal per jaar. Tijdsbesteding ca 3 - 6 dagen per jaar.

Contactpersoon
vrijwilliger@tvrosmalen.nl