Zomer Challenge 2024 bij TV Rosmalen: gratis tennissen voor jong en oud tijdens de zomermaanden bij de leukste tennisvereniging van Rosmalen! Kom ook naar onze open dag op zondag 16 juni van 12u-17u Lees meer

Onkostendeclaratie

Onkostendeclaratieformulier vereniging beschikbaar:

De financiële administratie van de vereniging ontvangt vaak declaraties van kosten van actieve leden in de vereniging. Vaak is het onduidelijk welke activiteit het betreft en welke kosten precies gemaakt zijn. Dit is de reden waarom er nu een declaratieformulier beschikbaar is gesteld.

Instructie:
Download het declaratieformulier of print het formulier uit. De bewijsstukken ontvangen we het liefst gescand bij de declaratie. Vul het declaratieformulier in en Vervolgens verzendt u alles naar de administratie van de vereniging. Klik hiervoor op de link die is toegevoegd aan het formulier. Heeft u vragen over dit formulier mail dan naar administratie.vereniging@tennisverenigingrosmalen.nl

Is dit voor u niet mogelijk leg het geprinte en ingevulde formulier dan met de bewijsstukken eraan gehecht in het postvakje van de penningmeester/administratie van de vereniging. Ook als u niet kunt scannen maar de declaratie via email kan verzenden leg de bewijsstukken dan in het hiervoor genoemde postvakje onder verwijzing van de datum van verzending naar de declaratie.

Dit postvakje vindt u achter de klep links van de kinderhoek van het paviljoen , tegen de wand van de bestuurskamer.

Dank voor u medewerking.