Baangebruik niet leden

Onderstaande mogelijkheden van baangebruik door niet leden worden onderscheiden:

  1. Introducé
  2. Derde

1. Introducé 
Een introducé van een lid van TV Rosmalen (maximaal 3 introducés per lid) dient aan de bar een introductiepas te kopen à € 2,50 per stuk. Deze pas is geldig voor één dag.

Het is alleen mogelijk een introducé mee te nemen:

  • op maandag t/m donderdag van 07.00 tot 19.00 uur;
  • vrijdag de gehele dag en in het weekend, mits er geen evenementen van TV Rosmalen plaatsvinden;
  • tijdens vakantieperioden op alle dagen (ook ’s avonds), mits er geen evenementen van TV Rosmalen plaatsvinden.

2. Derde 
Er is sprake van baangebruik door derden indien door één lid van TV Rosmalen met meer dan 3 introducés gespeeld wordt of indien alleen door niet-leden van TV Rosmalen gespeeld wordt. Baangebruik door derden kost € 15,- per uur per baan. Er dient altijd minimaal 14 dagen van tevoren een aanvraag te worden ingediend op p.bongers@home.nl. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld voor het organiseren van een toernooi door derden) gelden aparte voorwaarden en afspraken.

Baangebruik door derden zal nimmer plaatsvinden op maandag t/m donderdag vanaf 19.00 uur. Beschikbaarheid is verder altijd afhankelijk van evenementen van TV Rosmalen.