Met spoed gezocht: Vacature voorzitter stichting Tennisfaciliteiten

12 oktober 2021

De Stichting Tennisfaciliteiten Rosmalen is verantwoordelijk voor een gezonde exploitatie van de tennisbanen en het horecapaviljoen aan de Sportlaan. De voorzitter geeft leiding aan de stichting en bepaalt in samenwerking met vereniging en RvT het algehele beleid. De voorzitter fungeert als werkgever voor de medewerkers en is verantwoordelijk voor de bemensing van het clubhuis. De voorzitter coördineert de taakverdeling tussen de diverse subcommissies zoals reclame & bar & culi & kunst & aankleding.

De huidige termijn – 5 jaar - van de voorzitter is in mei 2021 afgelopen. De huidige voorzitter, Paul Bongers, kan in ieder geval blijven tot eind 2021. De persoon die we zoeken moet lid zijn van TV Rosmalen.

Mail voor vragen of het kenbaar maken van (eventuele) interesse naar vrijwilliger@tvrosmalen.nl