Ivm het kabinetsbesluit is vanaf heden tot nader bericht het paviljoen gesloten, het tennispark is wel geopend. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website en de KNLTB website.

Vooraankondiging algemene ledenvergadering

04 januari 2021

De algemene ledenvergadering vindt plaats op maandag 1 maart om 20.00 uur.
In de nieuwsbrief van februari wordt aangegeven op welke manier de stukken te verkrijgen zijn en hoe de ALV wordt gehouden.