Tennisvereniging Rosmalen doneert € 1000 aan Jeugdfonds Sport en Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught

Disday 20 november 2018

In september vierde tennisvereniging Rosmalen haar 50 jarig bestaan. Tijdens de feestweek is via een loterij € 1000 opghaald. De cheque is afgelopen week overhandigd aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught. Met het bedrag van € 1000 kunnen weer veel kinderen die opgroeien in armoede meedoen! Hierdoor staan zij niet langs de zijlijn!


Niet voor elk kind of jongere is het namelijk vanzelfsprekend om bijvoorbeeld op tennis, ballet of  muziekles te zitten. Bij 1 op de 9 kinderen is er thuis te weinig geld om het lesgeld of de contributie te kunnen betalen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor deze kinderen het lesgeld of contributie zodat ze toch mee kunnen doen. In ’s-Hertogenbosch en Vught sporten jaarlijks ongeveer 1000 kinderen met hulp van dit fonds.


Het Jeugdfonds Sport en Cultuur maakt gebruik van professionals in het werkveld. Zij, bijvoorbeeld de buurtsportcoach, de Voedselbank, Stichting Leergeld, medewerkers op wijkpleinen en basisscholen of de huisarts, signaleren of constateren armoede in gezinnen en kunnen voor hen een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur 's-Hertogenbosch-Vught. Nadat het fonds de aanvraag heeft ontvangen en goedgekeurd betalen zij voor een jaar de contributie of het lesgeld aan de sport- of cultuuraanbieder.


Afgelopen week overhandigde voorzitter Ton van de Wiel en feestweek coördinator Hanneke Sopar van tennisvereniging Rosmalen de cheque van € 1000 aan coördinator Carmen Nijssen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught.
Ken je kinderen/gezinnen die leven in armoede en deze steun goed kunnen gebruiken? Op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/s-hertogenbosch-vught/ tref je meer informatie aan.
 
Foto: v.l.n.r. voorzitter tennisvereniging Rosmalen Ton van der Wiel, coördinator Camen Nijssen van Jeugdfonds Sport en Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught en Hanneke Sopar coördinator feestweek 50 jaar tennisvereniging Rosmalen.