Ivm het kabinetsbesluit is vanaf heden tot nader bericht het paviljoen gesloten, het tennispark is wel geopend. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website en de KNLTB website.

Incasso trainingsgelden

18 november 2020

Eind november zullen de trainingsgelden worden geïncasseerd. Aangezien er vanaf donderdag weer met vier personen per baan getraind kan worden rekenen we erop dat dit de rest van deze trainingsronde van de volwassenen zo kan blijven.
We hebben de Corona maatregelen niet in de hand. We realiseren ons dat de afgelopen twee weken anders liepen dan normaal voor de trainingen.  Per saldo zijn er per groep van 8 per training dan vier mensen die ipv 19 trainingen 18 trainingen hebben gehad. We vragen begrip voor de overmachtsituatie van de laatste twee weken en incasseren toch het volledige bedrag aangezien de kosten gewoon doorliepen voor de club.

Met vriendelijke groet, de Technische Commissie en de Penningmeester