Ivm het kabinetsbesluit is vanaf heden tot nader bericht het paviljoen gesloten, het tennispark is wel geopend. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website en de KNLTB website.

Inning 2e ronde contributie

14 maart 2021

Eind maart zal de tweede ronde van de contributie worden geind. Voor de leden waar in de eerste ronde te weinig is geïncasseerd zal dit in deze ronde worden hersteld. Voor het merendeel zal het gewoon €67,50 zijn. Op die manier zal door alle seniorleden in totaal €135 contributie worden betaald.