In lijn met het advies van de KNLTB is het tennispark weer open. Hierbij worden de voorschriften vanuit het protocol vanuit de KNLTB gevolgd. Lees hiervoor de informatie op de website.

Nieuwjaarsspeech 2020

06 januari 2020

Beste leden,

Wat fijn, dat jullie met zovelen zijn gekomen op deze nieuwjaarsreceptie om met z`n allen het glas te heffen op een gezond en een sportief nieuw tennisjaar.   

Een terugblik op het afgelopen jaar leert ons dat we weer een succesvol jaar achter de rug hebben. Sportief gezien hebben we mooie successen geboekt met vele kampioenen, zowel individueel als in teamverband en we kunnen spreken van geslaagde clubkampioenschappen, gezellige toernooien en ook de bitterballencompetitie is weer een groot succes. Het is gezellig op de vrijdagavonden en zondagmiddagen, en het paviljoen is druk bezet. We hebben ook nog een geweldig Dankjewelfeest gehad voor onze vrijwilligers met een hele grote opkomst. We hebben wel wat tegenslag gehad met de aanleg van banen 4, 5 en 6, maar ook dat is uiteindelijk weer goed gekomen mede dankzij de inzet van onze eigen onderhoudsploeg onder leiding van Joop en Jan. Applaus daarvoor!

Het komende jaar zullen we ons gaan buigen over wat we in de nabije toekomst moeten gaan doen met de banen 7 t/m 10. Dat zal nog wel een uitdaging worden, daar we ook nog te maken hebben met een structurele daling van de barinkomsten. De terugloop tijdens de doordeweekse avonden blijkt helaas structureel te worden en daar moeten we dus zeker wat aan doen. We zijn al aan het brainstormen over tennisgerelateerde activiteiten, die ervoor kunnen zorgen dat het over het algemeen wat drukker wordt in ons paviljoen. Iedereen van buiten af prijst ons onderkomen, dus het lijkt me op z’n plaats om te proberen er intensiever gebruik van te maken. Als je ziet hoe prachtig het er ook nu weer uit ziet (dank aan Katina Scholts) verdient dat een betere bezetting!! Ook door het jaar heen is het prima toeven hier !! Dus… zegt het voort, zegt het voort!!!

Uiteraard zullen er voor bovengenoemde gebeurtenissen de nodige acties worden ontwikkeld, maar er zullen ook maatregelen getroffen moeten worden om ervoor te zorgen dat de vereniging gezond blijft. Tijdens de ALV van 27 januari zullen we daar als bestuur nog een nadere toelichting op geven. Ook zullen we daar ook de opzet geven van een nieuwe bestuursstructuur, waarbij de verschillende functies hopelijk wat makkelijk in te vullen zijn. Dus wees allen ook daarbij aanwezig!

We hebben een bruisende vereniging, alles gaat nog goed, we hebben een prachtig park en een super gezellig paviljoen! Laten we dat in ieder geval zo in stand houden.

Tot slot hoop ik op sportieve partijtjes, gezelligheid met een lekker drankje, prachtige feesten en spannende competities en toernooien. Ik kijk uit naar een op alle fronten heel succesvol jaar!!

Ton van de Wiel
Voorzitter TV Rosmalen