In lijn met het advies van de KNLTB geeft het bestuur gevolg aan de oproep om de sportclubs tot en met 28 april te sluiten. Als gevolg hiervan is het sportpark tot en met 28 april afgesloten. Vrij spelen is ook niet mogelijk.

Archief: Wim Heinen

Sinds 7 april hangen er acht teken- en schilderwerkjes van van mij in het tennispaviljoen. Het zijn twee potloodtekeningen, een aquarelwerkje, een acrylwerk en een viertal olieverfschilderstukken. 

Naast tennis en sport in het algemeen heb ik al jarenlang nog een paar andere liefhebberijen, waaronder o.a. tekenen en schilderen. Deze hobbies zijn in mijn jeugdjaren ontstaan en voornamelijk van vaders kant aan mij doorgegeven. Hij schilderde met olieverf en deed dat tot op hoge leeftijd. Vroeger mocht ik soms met hem mee als hij op de Veluwe in het bos of op de heidevlakte een mooie plek had gezien. Met schetsboek en potloden en een enkele keer met zijn driepoot veldezel vertrokken we dan zo rond het middaguur van huis naar die bijzondere plekken, om daar neer te strijken en ze op papier of doek vast te leggen. Zo leerde ik al vrij vroeg oog te hebben voor wat er aan moois in de natuur te zien en te beleven is. Maar om met olieverf te schilderen was ik volgens hem te jong en ik werd gestimuleerd met potlood en krijt te tekenen en later ook met waterverf te werken. Dat heb ik vanaf die tijd, met tussenpozen, tot drie jaar geleden altijd gedaan.

Drie jaar geleden nam ik het besluit om een opleiding aan de kunstacademie Arendonk (België) te gaan volgen. Ik wilde met olieverf gaan schilderen. Dat was toch altijd een soort verdrongen behoefte die ik nu, na mijn pensionering, eindelijk kon gaan vervullen. Ik merkte al snel dat ik alles wat mij vroeger op het gebied van tekenen en schilderen was bijgebracht moest loslaten. Dat was wel even schrikken en slikken! In België krijg je een klassieke en dus  gedegen opleiding en je begint weer van voren af aan!

Zo werd ik drie jaar geleden dus weer een gewone leerling die in de 1e klas was toegelaten. De juf is streng maar (gelukkig) rechtvaardig. Ik probeer braaf en vlijtig te zijn.  Als ik te veel mijn best doe, fluit ze me terug met de stimulerende opmerking: “Ik fluit je liever terug dan dat ik je vooruit moet duwen”!

Ik zit nu in de 3e klas en ga binnenkort hopelijk over naar de 4e…..en wie weet daarna de 5e….

Wim