De Vrijwilliger: Ineke de Jager

Wat doe je bij de club?
Ik ben ongeveer 25 jaar geleden lid geworden van Tennisvereniging Rosmalen en meteen ook in de recreatiecommissie actief geworden. Daar heb ik het enthousiasme voor  vrijwilligerswerk bij de vereniging uitgebouwd.  Ik ben in de barcommissie gegaan en nu zo'n acht jaar geleden heb ik de ledenadministratie overgenomen van Frank van der Liet.

Wat houdt je werk in?
Met het softwareprogramma “PC-leden” houd ik dagelijks de mutaties in het ledenbestand van de vereniging bij, zoals nieuwe leden, uitschrijvingen, wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de leden. Op regelmatige tijden communiceer ik de wijzigingen met de KNLTB en controleer dat beide bestanden gelijkluidend zijn en blijven.
De relevante mutaties geef ik door aan Leo Jansen, die voor de verdere financiële afwikkeling zorgt m.n. inning van de inschrijfgelden en de jaarlijkse contributie.
Door mijn werk voor de ledenadministratie kom ik met veel leden in contact en ik ken ze dan ook bijna allemaal persoonlijk. Bij de pasjesuitreiking reageren vooral jeugdleden met “Hè, weet je wie ik ben?”

Dit laatste komt mede door mijn activiteiten in de jeugdcommissie, die me gezien mijn enthousiasme voor de vereniging en de jeugd in het bijzonder al snel op de korrel hadden. Het open jeugdtoernooi “de Herfsttrophy” werd al gauw “mijn ding” dat ik nu al circa 10 jaar mede-organiseer. Hoogste tijd voor aflossing. Wellicht is dit iets voor ouders van onze jeugdleden.

Ook binnen de culinaire commissie ben ik volop actief, hoewel ik geen echte keukenprinses ben. Maar als personal assistent van Monique Bredeveld kan ik mijn talenten ontplooien; super snijder van tomaten, paprika's, uien, brood enz., soeproerder en zeker als ‘moeder’ van de keukenhulpen. De culinaire commissie maakt gebruik van jeugdleden die hand- en spandiensten verrichten zoals tafels dekken, afruimen, schoonmaken en uitserveren. Ik begeleid ze hierbij, leid ze op en zorg dat ze een kleine vergoeding krijgen.

Samen met Titia Nijmeijer vorm ik het duo “Inti”. Wij coördineren een aantal zaken rondom het bargebeuren. We zorgen voor de inroostering van de  barbezetting zowel op de reguliere tijden als bij toernooien of andere evenementen en waar nodig springen we zelf in  Daarnaast ondersteunen we Henk Kops met de organisatie van de bar en zijn we klankbord voor hem.

Heb je nog hobby’s?
Naast al het werk voor de vereniging tennis ik ook graag, per slot van rekening ben ik ook lid van onze tennisvereniging. Maar het liefste ga ik op vakantie, op de eerste plaats naar mijn dochter en kleindochter in Florida. Mijn dochter gaat met haar man en dochter binnen afzienbare tijd verhuizen naar Costa Rica, een paar uur verder vliegen. Maar tegen reizen had ik toch al geen bezwaar

Wat is je favoriete slag?
Van een geslaagde harde forehand in de tramrails kan ik echt genieten. Mijn slechtste slag is de backhand volley, maar daar is onlangs tijdens een tennisvakantie in Turkije danig aan gewerkt. U bent gewaarschuwd.

Wat wil je verder nog kwijt?
Ik heb het bestuur medegedeeld dat ik in 2014 stop met de ledenadministratie. Dan is het welletjes geweest en hoogste tijd dat een ander het stokje overneemt. Vers bloed, nieuwe ideeën, nieuw elan.
Het tijdsbeslag is ongeveer een uur in de week en kan naar believen worden ingevuld. De enige tijdsbegrenzing is de periodieke aanlevering aan de KNLTB. Wil je hier meer over weten? Mail dan aan de ledenadministratie!