Rabo ClubSupport

29 juli 2022

Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving.

Rabobank steunt clubs financieel:
Al verschillende jaren is er de actie RaboClubSupport voor verenigingen
en stichtingen die bankieren bij Rabobank. Als Tennisvereniging
Rosmalen hebben wij ons dit jaar aangemeld met het doel: De inrichting
van het tennispaviljoen te updaten door het renoveren van de
bestaande meubels. De wanden op bepaalde plaatsen in een kleur te
schilderen en het aanpassen van wand en plafonddecoraties.

Hoe werkt RaboClubSupport:
• Iedereen die bankiert bij Rabobank ’s-Hertogenbosch en omgeving kan 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende verenigingen of stichtingen.
• De stemperiode is van 5 september t/m 27 september 2022
• Rabobank informeert haar klanten tijdig wanneer ze kunnen stemmen en op welke manier dat dit kan.

OPROEP:
Wij roepen al onze leden, die bij de Rabobank bankieren, op om een van de drie stemmen uit te brengen op Tennisvereniging Rosmalen.
Daarnaast stellen wij het op prijs dat onze leden hun familie en kennissen attent maken op de deelname van TV Rosmalen aan
RaboClubSupport. Aan het begin van de stemperiode zullen wij onze leden via de mail informeren dat er gestemd kan worden, wij hopen natuurlijk op veel stemmen met een mooi resultaat.

Tennisvereniging Rosmalen